Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΙΩΝΙΑ»  πήρε την νομική της μορφή ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία τον Οκτώβριο του 2012.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείτε από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΔΕΜΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΟΥ

ΜΕΛΗ                      ΛΑΜΠΡΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ  - 

                                 ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

Σκοπός της εταιρίας η μελέτη, διάδοση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής. η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η δημιουργία χώρων πολιτισμού, η προώθηση της μουσικής δημιουργίας, η ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου στο χώρο της μουσικής και του πολιτισμού, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων με βάση την διαπολιτισμικότητα και η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης.

 

Εκ  του 

Διοικητικού  συμβουλίου 

 

 


 

 


 

10 χρόνια «ΙΩΝΙΑ»

Εκδηλώσεις